Privacy beleid

OptochtenKalender.nl respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waarmee u persoonlijk geÔdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Indien u zich door middel van het daartoe bestemde formulier bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische en commerciŽle doeleinden. Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Beveiliging

OptochtenKalender.nl heeft de nodige maatregelen genomen om de informatie die wij verzamelen in onze databank te beschermen en te beveiligen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw hard disk worden opgeslagen. Op die wijze kan ons systeem uw browser herkennen waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze website wordt vergroot. Cookies stellen ons eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om onze website te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Ook kunt u bestaande cookies verwijderen. Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. OptochtenKalender.nl is niet verantwoordelijk voor websites van derden en wij wijzen u er voor de volledigheid op dat deze websites een ander privacybeleid kunnen hanteren dan OptochtenKalender.nl. Onze privacy statement heeft uitsluitend betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website.


 
Bol Algemeen
 
OptochtenKalender.nl spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel en toegankelijk te maken en te houden. Aan deze internetpublicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De makers van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten, voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, voor de gevolgen van het gebruik van de informatie alsmede voor ontbrekende of onjuiste vermelding van gegevens op deze website.
 
© Copyright 2011-2024 OptochtenKalender.nl - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer - Privacy
Laatst bijgewerkt: 10 apr 2024 - 11:47